TESKOMB DERGİ

T E S K O M B   D E R G İ

EYLÜL
2004
 
    TESKOMB ANASAYFA   |   DERGİ ANASAYFA  |   İLETİŞİM   |    ARŞİV 
içindekiler
Editörden
Başyazı
ekonomi
Roportaj (A.K Aksu)
Ziyaret (T.Bilgin)
Ziyaret (H.Cebeci)
Makale (Z.Doğan)
İnceleme (IMF)
Makale (M.Işık)
Ziyaret Denizli)
Roportaj (Balıkesir)
Makale (C Uyanık)
Roportaj (K.Maraş)
Teskomb (IBS)
Makale (V.Özdemir)
Makale (N.Bogut)
Esnaf köşesi
Makale (M.Yazıcı)
2004 Olimpiyatları
Esnaf Hikayeleri
Üç Aylar
Hatattan Damlalar
Pratik bilgiler
Şiir

Balıkesir Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Ve Kefalet Kooperatifleri Birliği Başkanı
Erol AYVAZ ;
"Esnaf Ve Sanatkarın Tek Güvencesi; ÇALIŞMAK"

TESKOMB Dergisi olarak, Balıkesir ilinin ülkemiz ekonomisindeki yeri, esnaf ve sanatkarının sorunları ve beklentileri hakkında Balıkesir Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kooperatifleri Bölge Birliği Başkanı Erol Ayvaz  ile bir röportaj yaptık.

 

TESKOMB: Bölgenizin tarihi ve Bölge Birliğiniz hakkında bilgi verebilir misiniz?

Asırların getirdiği ağır yük altında ezilen koca bir İmparatorluk. Bu imparatorluğu parçalamak için içeriden ve dışarıdan uzanan hain eller. Türke, bin yıllık Ata yurdunu çok gören mağrur galipler. Balkan ve Birinci Dünya Harbi’nin  çilelerini yaşayan ümitsiz Anadolu. Bir yanda silahları ve cephanesi elinden alınmış, Yemen’den Galiçya’ya, Sarıkamış’tan Çanakkale’ye koşan yorgun ordumuz; bir yanda ise İzmir’de namus ve şerefimizi çiğnemek isteyen  kapımıza dayanmış düşman. İşte bu noktada, bir avuç idealist vatanperver kahraman Türk evladının, Alacamescit’de yaktığı Hürriyet meşalesi “Ya istiklal, ya ölüm”  parolasıyla dalga dalga bütün memleket sathına yayılmıştır. Balıkesir’in yiğit insanları, subayları, din adamları, aydınları, efeleri kadınlarıyla beraber düşmana ilk kurşunu atarak milli mücadeleyi başlatmıştır. Anadolu’yu; Türk’ün Harimi İsmetini, müdafaa konusunda diğer vilayetlere örnek olmuştur.

 Tarihin her sayfasında ülkesinin bölünmez bütünlüğünü savunan Türk esnaf ve sanatkarı, günümüz Türkiye’sinde olduğu gibi Balıkesir’imizde de varlığını tüm zorluklara rağmen devam ettirmektedir. 1800’lü yıllarda ilk olarak İngiltere’de başlayan Kooperatifçilik hareketi, 1919 yılında Türkiye’mizde Mithat Paşa tarafından gündeme getirilmiştir. Daha ziyade tarıma dayalı olan Türk Kooperatifçiliği’nin, 1950 li yılların başında Halk Bankası’nın o dönem Genel Müdürü ile rahmetli Genel Başkanımız Kasım Önadım önderliğinde esnaf ve sanatkarların kooperatif çatısı altında toplanması sağlanmıştır. Bu harekete 1952 yılında Balıkesir Kooperatifi kurularak katkı sağlanmış ve sırasıyla merkeze bağlı 19 ilçemiz ile 3 beldemizde kooperatifleşmeler gerçekleşmiştir.

            1997 yılında merkezde kurulan bir kooperatif ile (bölgemiz) İlimiz hudutlarında kurulan ve tamamının faaliyetini sürdürdüğü 23 kooperatif bulunmaktadır. Geçmişte bazı yöneticilerimizin anlaşmazlıkları sonucu Edremit, Ayvalık, Altınova Kooperatiflerimiz İzmir Bölgesine, Bandırma Kooperatifimizde Genel Kurul kararıyla (Bursa) Marmara Bölgesine geçmişlerdir. Bu husus bizleri son derece üzmektedir. Merkez Birliğimizin ve kardeş bölgelerimiz olan İzmir ve Bursa bölgelerinin Başkan ve yöneticileri ile bu bölgelerde bulunan Kooperatiflerimizin başkanlarını esas olanın, kendi bölgelerinde faaliyet göstermeleri için göreve davet etmeyi görev kabul ediyorum.

            Bölge Birliğimiz, 1971 yılında Kurucu Başkanımız Sayın Nurettin Kent ve değerli Başkan arkadaşlarıyla birlikte kurulmuş ve 19 Ekim 1970 yılında da Resmi Gazete’de 13644 sayı ile resmiyete geçen Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birlikleri Merkez Birliği’nin (TESKOMB ) kurucuları arasında yer almışlardır.

            Bugün itibari ile Bölgemize bağlı 19 kooperatifimiz bulunmakta olup ilimiz genelinde 69.230 esnaftan 23.000 esnafımıza kooperatiflerimiz aracılığı ile kredisel konuda  yardımcı olmaktayız. Bölge olarak 19 kooperatif aracılığı ile 27 trilyon plasman dağıtılmış olup, bölgemizde çalışmayan kooperatif olmamakla birlikte 4 kooperatifimiz (Balıkesir Merkez, Balya, Bigadiç ve Sındırgı) 0 takiple, diğer 15 kooperatifimiz ise yüzde 2.2 takip ortalaması ile faaliyet göstermektedir.

TESKOMB: Balıkesir bölgesindeki esnaf ve sanatkarların yaşadığı problemler ve beklentiler genel olarak nedir?

Balıkesir’in merkez nüfusu 216 bin, il geneli nüfusu ise 1 milyonu aşkındır. İki tarafı denizlerle çevrili olup denizi, dağları, kaplıcaları ve madenleri ile ülke ekonomisine büyük katkı sağlayan, vergi tahsilatını yüzde 90 ile 97 arasında gerçekleştiren Balıkesir’de nüfusun büyük çoğunluğu geçimini tarım ile idame etmektedir. hal böyle olunca tarım sektörünün girdi fiyatları ile birlikte şehrin ekonomisinde dönem dönem canlanmalar olmaktadır. Bu dönemler içerisinde esnafın da yüzü gülmektedir. Son yıllarda maalesef durum  böyle değildir ve esnaf-sanatkar organize sanayii’nin de tam faal olmaması nedeni ile hem imalat sektöründe hem de alım satım yani esnaf sisteminde sıkıntılar büyüktür. Girdinin olmadığı yerde sıkıntının olmaması zaten mümkün değildir.

Beklentilerimiz ise; iki tarafı deniz olan ilimizin özellikle Körfez Bölgesinin turizm bölgesi ilan edilmesi, bazı ilçelerimizin kalkınmasında öncelikli bölgeler kapsamına alınmasıdır. Balya, Sındırgı, Dursunbey, İvrindi ilçelerimize ait çok sayıda köyümüzün yol, su gibi eksikleri mevcuttur. Para maliyetinin yüzde 25 olduğu bir ortamda mevduata yüzde 19 verilen bir ülkede; yüzde 25 artı masraflarla yüzde 31’le kredilendirme yapılması hiçbir esnaf ve sanatkar tarafından tasvip edilmeyeceği gibi hiçbir  yönetici tarafından da uygulanması  değildir. Faiz oranlarının aşağıya çekilmesi, Anayasanın 173’üncü maddesinin uygulamaya konulması, esnaf ve sanatkara korkularak yaklaşılmaması  tek temennimizdir. 

TESKOMB: Türkiye’de ekonomi alanında yaşanan bir takım olumlu gelişmeler bölge esnaf ve sanatkarına ne oranda yansımıştır?

Türkiye’de ekonomi alanında olumlu gelişmeler yaşanmakta olup bu gelişmelerin dağılımı ise maalesef adaletli değildir. Bu gelişmeden Balıkesir henüz nasibini almış değildir. Dolayısıyla esnaf da tam olarak bu pastadan pay alamamış, nakit sıkıntısı içerisinde hala borçla yaşamakta, rafına, malzeme tezgahına hammadde koyamadığından ekonomik gelişmeden nasiplenememiştir.

 

TESKOMB: Balıkesir doğal güzellikleri ile dikkat çekmekte, özlelikle turizm alanında ciddi bir potansiyele sahip olduğu bilinmektedir. Bu paralelde turizm konusunda bu yıl içinde beklenen oranlara ulaşılabildi mi? Sizce bu, esnafımıza ne oranda yasımıştır?

Evet, Balıkesir’imiz Körfez Bölgelerinde bulunan Edremit, Akçay, Altınoluk, Ayvalık, Burhaniye, Erdek ve Bandırma ilçeleri ile deniz, kaplıca ve dağ turizmi potansiyeline sahiptir; ancak bu potansiyeli ekonomik getiriye dönüştürmekte yeterli değildir. Bu doğa güzelliklerini barındıran ilimize gelen yabancı turist sayısı, Türkiye’ye gelen turist sayısının yüzde 2’sidir. Çoğunlukla kendi yazlığı olan yerli turist ise; yöre esnafımızın yüzünü çok fazla güldürmemektedir. Özellikle 2004 sezonu beklentilerin çok altında kalmıştır. Esnafımız umudunu yine gelecek yıllara  bağlamıştır.

 

TESKOMB: Balıkesir’in ekonomik yapısı Batı Anadolu Bölgesi’nin genel karakterini taşımaktadır. Tarımıın geniş bir alana yayılamsından dolayı tarıma dayalı sanayi gelişmiştir. Kara ve deniz yolu ile ulaşımın kolay olduğu Balıkesir’i bu paralelde değerlendirirsek sizce sanayide istenilen noktaya gelinmiş midir? 

 

Balıkesir’imizin ekonomik yapısı her ne kadar Batı Anadolu’ya yakın paralelde görünse de aslolan benzerlikten öte değildir. Tarım geniş bir alana yayılmakla birlikte 1970 – 1990’lı yıllar arasında büyümeye çalışan bir çok firma maalesef işlevini yitirmiş, iflaslar ve işyeri kapatmaları olmuştur. Yurt içi ve dışına tarım makineleri üreten birkaç önemli  firma kalmış, diğerleri küçülmek zorunda kalmışlardır. Organize sanayiinin henüz aktif hale gelmemesi yan sanayii canlandırmamış, çevre illere bakıldığında çok geri kalınmıştır.

Organize sanayii bölgemiz yeni Belediye Başkanımız ve Sayın Valimizin önderliğinde tüm yatırımcıların hizmetine sunulmuştur.  Yatırım yapmak isteyen her yatırımcıyı Balıkesir halkı olarak davet ediyoruz. Balıkesir’imizde şu anda küçük esnaf ve sanatkarın faaliyet gösterdiği her ilçede, küçük sanayii siteleri mevcut olup 4 bine yakın işyeri ise imalatla ilgili faaliyet içerisindedirler. 1970’li yıllarda ve daha önce yapılan birçok kamuya ait fabrika özelleştirme nedeni ile ya satılmış ya da faaliyetleri durdurulmuştur. SE-KA Kağıt Fabrikası tamamen kapatılmış zaten var olan işsizliğe yenileri eklenmiştir. İl genelinde un, yem, zeytin, zeytinyağı, salça, konserve, nebatiyağ, şeker üretimleri yapılmakta; bu fabrika veya iş yerlerinde de yeteri çoğunlukta işçi istihdamı yapılamamaktadır. Kısacası sadece gıda sektöründe faaliyet gösterip, metal sanayiinin, büyük fabrikaların olmadığı bir ilin ekonomisi, amacı ne ise Balıkesir’imizinki de odur. Bizim  idarecilik anlayışımız ise yapıcı eleştiriyle birlikte olumsuzlukları aşmak, yaşadığımız şehre güzellikler katmaktır. Amacımız konuşmak değil sektörel bazda daima faydalı işler yapmak, kendimiz için değil şehrimiz ve ülkemiz için çalışmaktır. Sanayiimizin istenilen seviyeye gelebilmesi Balıkesirlinin elinde, Hükümetlerin desteği ile olacaktır. Geçmiş yıllara oranla şu an sanayimiz istenilen seviyede değildir.

 

TESKOMB: Balıkesir’in zangin maden kaynakları olduğu bilimnmektedir. Başta bor madeni olmak üzere, kömür, krom, mermer, çinko gibi madenler de dikkat çekmektedir. Bu doğrultuda, madenlerimizi gerektiği şekilde kullanabiliyır muyuz? Bölgenizde çıkan madenlerin Türkiye ekonomisine katkısını nasıl değerlendiriyorsunuz?

Balıkesir, geniş bir coğrafyaya sahiptir. Maden kaynakları bakımından da zengin bir ilimizdir. Başta bor olmak üzere demir, bakır, altın, kömür önde gelen madenlerdir. Ancak madenlerimizin büyük çoğunluğu işletilemediği gibi işletilenlerde yüzde 50 kapasite ile çalıştırılmaktadır. Yıllardır Sayın siyasilerimizin ülkemizin kurtuluş umudu olarak gördüklerini söyledikleri madenlerimiz ilimiz adına büyük bir potansiyel oluşturmaktadır. Ülkemiz genelindeki madenlerimizin ekonomimize katkısı neyse Balıkesir için de aynı durum söz konusudur. Dolayısıyla Balıkesir esnaf ve sanatkarımız için de aynı orantıdadır. Madenlerimiz ile ilgili  Hükümetimizin ve Sayın Vekillerimizin yeni yasalar hazırlayıp maden gelirlerini artırma çalışmaları yapmalarını bekliyoruz. İlçelerimizin, ilimiz ile olan karayolu bağlantıları yenilenmeli, diğer illere olan karayolu ulaşımlarını kolaylaştıracak şekilde yol yapımına öncelik verilmelidir. Maden kaynaklarımızın gerektirdiği gibi kullanılması, üretimin artırılması halinde sadece Balıkesir esnaf ve sanatkarını değil, ülkemiz insanının refah seviyesini artıracağı gibi ülkemiz ekonomisini de bulunduğu çıkmazdan kurtaracak önemli bir sektördür.

 

TESKOMB: Son olarak bölge esnaf ve sanatkarına ne gibi önerileriniz olacak?

İnsanlar vardır; kendilerini hep bir şeyler yapmakla görevli sayarlar, başkaları için yaşarlar. İnsanlar vardır; onlar için önemli olan tek şey kendileridir. Güneşin sadece kendisi için doğması gerektiğini sanırlar. İnsanlar vardır; ne kendileri ne başkaları için yaşarlar. Kahvehaneleri, tembelhaneleri doldururlar, vardırlar ve yaşarlar.                       

 TESKOMB  etrafında birlik ve beraberliği sağlamış Sayın Genel Başkan A. Kadir Akgül başta olmak üzere Yönetim ve Denetim Kurulunda görev alan Türkiye genelinde 32 Bölge Başkanı ve Yöneticileri ile 900 Kooperatif Başkan ve Yöneticilerini; Teşkilatımızın doğuşundan bu yana emeği geçenlerin kendilerini hep bir şeyler yapmakla görevli sayıp Başkanları için yaşayanlar olmalarından dolayı kutluyor, camiamız içerisinde çaycısından Müdürüne hizmeti geçenlere saygılarımı ve sevgilerimi sunuyorum.

Bölgemizde bulunan esnaf ve sanatkarımızın her sabah evinden çıkarken, bugün Allah için, ülkem için ne yapmalıyım, bugün kendim için ne yapmalıyım diye  düşünmelerini öneririm. Her köşesi cennet olan  bu topraklarda Müslüman bir ülkede doğmuş ve yaşıyor olmanın onur ve gururu ile aynı güzelliklerin yaşandığı Balıkesir’imizde doğup yaşamanın ayrı bir şans olduğunu unutmamalarını; çok, daha çok çalışıp önümüzde kurtuluş ümidi olarak duran Avrupa  Birliği’ne giriş sürecinde yalnızca kapıda bekleneni değil, kendini her konuda aşmış milli ve manevi değerleriyle bütünleşmiş, kendi kredisel sorunlarını kendi imkanları ile aşmış Türk sevdalıları olan Türk esnaf ve sanatkarı olmalarını; itilen kakılan değil, Devlete verdiğinin karşılığını saygı ve sevgi çerçevesinde alan, kendi kuruluşlarına sahip çıkan namerde muhtaç olmadan geçirecekleri bir yaşam diliyorum.

 

BALIKESİR TANITIM

 

Spot: Türkiye'nin Marmara ve Ege denizine açılan penceresi, Balıkesir, küçük kasabaları ve doğa görüntüleri ile öteden beri ziyaretçileri büyüleyen bir kenttir.

 

Balıkesir, Anadolu yarımadasının kuzey batısında ve önemli bir kısmı Marmara'da olmak üzere geriye kalan kısmı da Ege Bölgesi'nde yer alan bir ildir. Güneyinden Manisa ve İzmir, batısında Ege Denizi ve Çanakkale, doğusundan Kütahya ve Bursa, kuzeyinden Marmara Denizi ile çevrilmiştir. Bu konumuyla Türkiye'nin Marmara ve Ege denizine açılan yeşil penceresidir.

Balıkesir, çok yönlü özelliklere sahip olması ve coğrafi konumu sebebiyle, tarih boyunca bir çok kavimin yerleşim bölgesi olmuştur. Tarihi, en eski yerleşim bölgelerini kapsayan Arkaik Çağının M.Ö. 3.000 yılına dek uzanır. Köklü tarihi, kültürü ile

Bölgenin geçim kaynağı genelde tarıma dayalıdır. Zeytin cenneti olan körfez bölgesinin yapısı itibarıyla zeytincilik oldukça etkindir Bunun yanı sıra tahıl ürünleri, şeker pancarı, domates, kavun ve benzeri ürünler ekonomideki yerlerini almışlardır. Balıkesir denilince akla hemen Yağcıbedir Halıları gelir. Dünya çapında bir pazarı olan bu halılar, ekonomiye önemli derecede katkıda bulunur. İlde zeytinyağı ve çiçek yağı üretimi yanı sıra kurulan dev salça fabrikaları, un ve yem sanayileri de ihracata yönelik olarak ekonomiye doğrudan katkıda bulunmaktadır.

Balıkesir, küçük kasabaları ve pek çok doğa görüntüleri ile öteden beri ziyaretçileri büyüleyen bir kenttir. Ege ile Marmara kıyıları, kilometrelerce uzanan kumsalları, göz kamaştırıcı mavilikteki deniz, bölgeyi kaplayan yeşil örtü, mükemmel bir çevrede mükemmel bir zaman geçirmek isteyen herkesi buraya çeker.

 

BALIKESİR

 Türkiye'nin Marmara ve Ege denizine açılan penceresi, Balıkesir, küçük kasabaları ve doğa görüntüleri ile öteden beri ziyaretçileri büyüleyen bir kenttir.

 

Balıkesir, Anadolu yarımadasının kuzey batısında ve önemli bir kısmı Marmara'da olmak üzere geriye kalan kısmı da Ege Bölgesi'nde yer alan bir ildir. Güneyinden Manisa ve İzmir, batısında Ege Denizi ve Çanakkale, doğusundan Kütahya ve Bursa, kuzeyinden Marmara Denizi ile çevrilmiştir. Bu konumuyla Türkiye'nin Marmara ve Ege denizine açılan yeşil penceresidir.

Balıkesir, çok yönlü özelliklere sahip olması ve coğrafi konumu sebebiyle, tarih boyunca bir çok kavimin yerleşim bölgesi olmuştur. Tarihi, en eski yerleşim bölgelerini kapsayan Arkaik Çağının M.Ö. 3.000 yılına dek uzanır. Köklü tarihi, kültürü ile

Bölgenin geçim kaynağı genelde tarıma dayalıdır. Zeytin cenneti olan körfez bölgesinin yapısı itibarıyla zeytincilik oldukça etkindir Bunun yanı sıra tahıl ürünleri, şeker pancarı, domates, kavun ve benzeri ürünler ekonomideki yerlerini almışlardır. Balıkesir denilince akla hemen Yağcıbedir Halıları gelir. Dünya çapında bir pazarı olan bu halılar, ekonomiye önemli derecede katkıda bulunur. İlde zeytinyağı ve çiçek yağı üretimi yanı sıra kurulan dev salça fabrikaları, un ve yem sanayileri de ihracata yönelik olarak ekonomiye doğrudan katkıda bulunmaktadır.

Balıkesir, küçük kasabaları ve pek çok doğa görüntüleri ile öteden beri ziyaretçileri büyüleyen bir kenttir. Ege ile Marmara kıyıları, kilometrelerce uzanan kumsalları, göz kamaştırıcı mavilikteki deniz, bölgeyi kaplayan yeşil örtü, mükemmel bir çevrede mükemmel bir zaman geçirmek isteyen herkesi buraya çeker.

 


TESKOMB©2004