TESKOMB DERGİ

T E S K O M B   D E R G İ

ARALIK
2004
 
    TESKOMB ANASAYFA   |   DERGİ ANASAYFA  |   İLETİŞİM   |    ARŞİV 
içindekiler
Editörden
Başyazı
TESKOMB EĞİTİM SEMİNERİ
ESNAF AB'YE NASIL BAKIYOR
MAKALE / ZÜLFİKAR DOĞAN
YENİ YILDA YENİ UYGULAMALAR BAŞLIYOR
RÖPORTAJ / ADANA BÖLGE BİRLİĞİ
PAMUKBANK HALKBANKA DEVREDİLDİ
MAKALE / VELİ ÖZDEMİR
RÖPORTAJ / SAMSUN-SİNOP BÖLGE BİRLİĞİ
A.KADİR AKGÜL: "HEDEFİMİZ % 0 FAİZ"
TESKOMB VAKFININ 7. GENEL KURULU YAPILDI
TESKOMB'A YENİ GENEL MÜDÜR ATANDI
MAKALE / SABRİ DURANSOY
ESNAF KÖŞESİ
BASINDA TESKOMB
ESNAF HİKAYELERİ / FEHMİ ÇALMUK
HAYATTAN DAMLALAR
KAMİL KABAKÇI'YI UNUTMADIK
ŞİİR

gündemPamukbank, Halkbank’a 
                
devredildi

 

Pamukbank ve Halkbank’ın birleşmesi tamamlandı. 17 Kasım’da resmen Halkbank’a devrolan Pamukbank, Halkbank ismi ile çalışmaya devam edecek. Pamukbank’ın 200 şubesinden 142’si kapatılacak.

Halkbank Genel Müdürü Hasan Cebeci, Pamukbank’la birleşme sonrası tüm şubelerde her türlü bankacılık hizmetinin başarılı bir şekilde verilmekte olduğunu bildirdi.

Bir süre önce Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu tarafından sermaye yeterliliğini kaybetmiş olması ve asgari yüzde 8 oranında bulunması gereken sermaye oranın, eksi yüzde 46,2’ye gerilemesi nedeniyle el konulan Pamukbank, Halkbankası’na devredildi.

             Hisselerinin tamamı 18 Haziran 2002 tarihinde Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na (TMSF) geçmiş olan Pamukbank’ın satış süreci, 29 Haziran 2002 tarihinde başlatılmıştı. Danıştay İdari Dava Daireleri Genel Kurulu’nun 22 Kasım 2002 tarihli kararı ile durdurulan satış süreci, Çukurova Grubunun tüm davalardan feragat etmesi üzerine TMSF Yönetim Kurlu’nun 2 Nisan 2003 tarihli ve 190 sayılı kararı ile yeniden başlatılmıştı. Yapılan tekliflerin yeterli görülmemesi üzerine satış kararından vazgeçildi ve Pamukbank’ın bir kamu bankası ile birleştirilmesine karar verildi. Bu çerçevede Pamukbank’ın bir kamu bankası olan Halkbank’a devri için gerekli çalışmalara başlandı.

Devir tamamlandı

Pamukbank’tan yapılan açıklamada, ''5230 sayılı Pamukbank'ın Halk Bankası'na Devri ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun'' ve ''Bankaların Birleşme ve Devirleri Hakkında Yönetmelik''in ilgili maddeleri uyarınca hazırlanarak imza edilen ve BDDK'nın 26 Ekim 2004 tarih ve 1410 sayılı kararı ile onaylanan devir protokolü ile Pamukbank'ın, bilançosundaki tüm aktifleri ve pasifleriyle, bilanço dışı yükümlülüklerinin Türkiye Halk Bankası A.Ş.'ye devir edilmesine Genel Kurul'da karar verilmiştir'' denildi.

 20 katrilyona yakın aktifleri ile Türkiye'nin altıncı büyük bankası olan Halkbank,  4.9 katrilyon liralık aktif büyüklüğü ile 10'uncu sırada yer alan Pamukbank ile birleşmesi sonucu  Türkiye'nin dördüncü büyük bankası oldu. Birleşme ile Halkbank’ın aktifleri 25 katrilyona çıktı. Halkbank, birleşme sonrasında aktif büyüklükte Türkiye’nin 4’üncü  bankası oldu.  

Cebeci: “Hizmetler daha da çeşitlenecek”

Pamukbank ve Halkbank’ın birleşmesi ile ilgili olarak yazılı bir açılmada bulunan Halkbank Genel Müdürü Hasan Cebeci, Pamukbank’la birleşme sonrası tüm şubelerde her türlü bankacılık hizmetinin başarılı bir şekilde verilmekte olduğunu bildirdi. Cebeci, yaptığı yazılı açıklamada, Pamukbank’ın, Halkbank’a devrine ilişkin hukuki sürecin tamamlandığını ve 17 Kasım itibarıyla beklenenden çok kısa süre içinde, başarılı şekilde Halkbank ile birleştiğini belirtti.

Halkbank’ın, Pamukbank’tan gelen 3 bin 700 kişi ile personel sayısının 11 bin 100’e ulaştığını kaydeden Cebeci, şu bilgileri verdi:
       “Yine bu birleşme sonrasında, Pamukbank’ın alternatif dağıtım kanalları, genç personeli, kaliteli bireysel bankacılık hizmetleri, gelişmiş iş süreçleri ve bilgi teknolojisi ile Halkbank’ın güçlü mali yapısı, yaygın şube ağı, tecrübeli personeli ve özellikle KOBİ bankacılığı alanındaki deneyimi ve marka bilinirliği bir araya gelerek, Türkiye’nin güvenilir ve aktif büyüklüğüne göre dördüncü, mevduat büyüklüğüne göre ise üçüncü  büyük bankası ortaya çıkmıştır. İki ayrı kurumun, bugüne kadarki deneyimleri ile farklı birikimleri, bir potada eritilerek, hizmetler daha da çeşitlenecek ve müşterilerini mutlu edecek yeniliklere dönüşecektir.”
        Cebeci, Halkbank’ın gücünü ve büyüklüğünü, müşterilerinin, çalışanlarının ve toplumun lehinde kullanarak, herkes için pozitif değerler yaratma sözünü bugünden verdiğini de kaydetti.

Birleşmenin maliyetine ilişkin açıklamalarda da bulunan Cebeci, birleşmenin  Halkbank’a bir maliyet olmadığını söylerken, Pamukbank’ın Hazine’ye maliyetinin 2.3 katrilyon lira civarında olduğunu, özkaynak açığının kapatılarak sıfırlanmasının ardından Halkbank’a devredildiğini söyledi.

Pamukbank’ın 200 şubesinden 142’si kapatılacak

Birleşme ile Halk Bankası’nın mevcut 513 şubesine ek olarak Pamukbank’ın 200 şubesi Halkbank’a devir oldu. Pamukbank’ın 3 bin 700 personeli ile beraber Halkbank’ın personel sayısı, 11 bin 100’e çıkacak. Mart ayından itibaren ise mevcut şubelerden birbirine yakın olanlardan 142’si kapatılacak. Şubelerin kapatılmasında, mekanları ve donanımları göz önünde bulundurulacak.

Birleşme sonrasında Kamu Bankaları Ortak Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Sayın yaptığı açıklamada, bankanın aktif toplamının 19,8 katrilyon liradan 27,6 katrilyon liraya, mevduat toplamının ise 14,2 katrilyon liradan 20,5 katrilyon liraya çıkacağını belirtti. Sayın, Pamukbank’ı sıfır zararla aldıkları için 2,7 katrilyon lira olan öz kaynak tutarının değişmeyeceğini söyledi.

Pamukbank’ın Halkbank’a devri ile mevcut kadrolarda oluşacak değişiklikler nedeniyle Halkbank Yönetim Kurulu, personel sözleşmelerini, sendika temsilcisine, Türkiye İş Kurumuna ve çalışma bölge müdürlüğüne bir ay önceden haber vermeden feshedebilecek. 

 


TESKOMB©2004