TESKOMB DERGİ

T E S K O M B   D E R G İ

MART
2007
 
    TESKOMB ANASAYFA   |   DERGİ ANASAYFA  |   İLETİŞİM   |    ARŞİV 
içindekiler
Editörden
Başyazı
** TOPLANTI "TESKOMB Esnafın Sanayici Olma Yolunu Açıyor"
** TOPLANTI " Akgül: Halkbankasında Pay talebimiz Olacak
** HABER "Esnaf Borçlarını Yeniden Yapılandırıyor"
** MAKALE " Zülfikar Doğan : Uzun Vadeli ve ipotekli konutla ekonomi canlanacak
** GENEL KURUL " BURSA Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifler Birliği"
** GENEL KURUL " İZMİR Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifler Birliği"
** MAKALE "Veli Özdemir : Köşk secimi ve Türkiye'nin yol haritası
** GENEL KURUL " KAYSERİ Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifler Birliği"
** GENEL KURUL " VAN Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifler Birliği"
** GENEL KURUL " AYDIN - MUĞLA Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifler Birliği"
** GENEL KURUL " TRAKYA ve MARMARA Esnaf ve SanatkarlarKredi Kefalet Kooperatifler Birliği"
** MAKALE " Cengiz Ergen : Cumhurbaşkanlarımız ve Cumhurbaşkanlığı Forsu
** GENEL KURUL " HATAY Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifler Birliği"
** GENEL KURUL " GAZİANTEP Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifler Birliği"
** GENEL KURUL " MALATYA Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifler Birliği"
** GENEL KURUL " MANİSA Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifler Birliği"
** GENEL KURUL " GÜNEY Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifler Birliği"
** GENEL KURUL " BALIKESİR Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifler Birliği"
** GENEL KURUL " ŞANLIURFA Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifler Birliği"
** GENEL KURUL " ADIYAMAN Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifler Birliği"
** GENEL KURUL " BOLU Esnaf ve SanatkarlarKredi Kefalet Kooperatifler Birliği"
** MAKALE " Adnan Akgünel : Önceleri *girelim* diyorduk
** MAKALE " Metin Özkan : Nostradamus şimdi yaşasaydı
** NOSTALJİ " Gülsemin Şahin : Gazilerimiz ve Değerlerimiz
** MAKALE " Salih Çetinkaya : Çanakkale Zaferi
** ESNAF HİKAYELERİ " Fehmi Çalmuk : Yılların Ahşap Oymacısıydı. Sakatlanınca...
** BASINDA TESKOMB
** MAKALE " Nuray Başar : Türkiye'de kadın olmak

MAKALEZülfikar Doğan
Gazeteci-Yazar-Yorumcu

Uzun vadeli ve ipotekli konutla ekonomi canlanacak

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) uzun süredir tartışılan Mortgage Yasası'nı ele alıp görüşmesi ve kabul etmesinin ardından Türkiye inşaat, konut, emlak piyasası yeni bir döneme girecek.

Gelişmiş ülkelerde yıllardır yürürlükte olan ve gayrimenkul piyasasını bir nevi “düzenleyen” uygulama, artık ülkemizde de devrede. Bu tür düzenlemelerin yaşama geçebilmesi için öncelikle “ekonomik istikrar, uzun vadeli yatırım, paranın maliyetinin (faiz) makul bir düzeyde olması” gerekli ve koşul. Türkiye gibi son 30 - 35 yıldır yüksek enflasyon ortamında yaşayan, dolayısıyla faizlerin dünyada “en yüksek” seviyede olduğu, ekonomide vadelerin (borç, kredi, mevduat, yatırım vb.) 3 ay ile bir yıl arasında değiştiği ekonomik ortamlarda böyle düzenlemeler hayata geçemezdi zaten.

Son bir kaç yıldır enflasyonun artık “tek haneli” oranlara gerilemesi, ayrıca borçlanma vadelerinin 5 yıl ve üzerine çıkması, buna bağlı olarak da önce tüketici kredilerinde faizlerin yüzde 1.5 - 2 düzeyine kadar inmesi bu tür düzenlemelere de ortam ve olanak sağladı.

O nedenle Mortgage Yasası ve benzeri düzenlemelerin ekonomik istikrar ve “önünü görme, uzun vadeyi, gelecek 5 - 10 yılı öngörebilme” ile var olabildiğini bilmek zorundayız.

Her ne kadar halen enflasyonist dönemden, o yıllardan kalma kimi alışkanlıklar sürse de her an yeni bir kriz olacakmış psikolojisi akıllarda varlığını korusa da, kimi düzenlemelerin bu noktalardan uzaklaşılmasına katkısı büyük. Mortgage Yasası da bunlardan birisi.

 

İpotekli ve uzun vadeli konut yatırımı

İngilizce bir sözcük olan Mortgage (Morgıç olarak okunuyor) günlük dilimize ve konuyla ilgili haberlere de böyle girdi. Ancak kabul edilen Yasa'da sistem “tutu” olarak adlandırılıyor. Türk Dil Kurumu'nun da (TDK) ipotek karşılığı önerdiği “tutu” sözcüğünden yola çıkılarak, bir tür “ipotekli satış” olan Mortgage için Türkçe karşılık “tutulu satış” olarak dillendiriliyor.

Zaten son bir kaç yıldan bu yana banka sistemi 5 - 10 yıla kadar uzayan vadelerde ve oldukça düşük faizlerle konut kredisi vermeye başlamıştı. şimdi sistem hem yasal, hem de hukuki altyapıya kavuşmuş olacak. Bunun yanı sıra vadeler 20 - 30 yıla kadar uzayabileceği gibi faizlerde de yüzde 1'in altına iniş beklentisi söz konusu.

Düzenlemeler, hukuki sistem ve altyapıyı içerdiği için de gerek bankaların, gerekse doğrudan gayrimenkul piyasalarına yönelik finansman sağlayan “ihtisas kuruluşları ve gayrimenkul bankalarının” piyasaya girmesi bekleniyor.

Ayrıca ipotekli konut satışlarında, kredilendirilecek konutlarda yaş, kullanım süresi, inşaat kalitesi, inşaat standartlarına uyum ve uygunluk, deprem riskine karşı sigortalanmış olma vb. pek çok kriter uzman eksperlerce kontrol edilip, denetlenecek.

Bu da hem inşaat sektörünü, hem inşaatların kalitesini disipline edecek. Örneğin zaten kendisi 25 - 30 yıllık bir binaya, daireye bir bankanın 25 - 30 yıl vadeli konut kredisi vermesi tabii ki düşünülemez. Yani ekonomik ömrünü, dayanıklılığını artık yitirme noktasına gelmiş, yaşlı ve standart dışı bir binada daire sahibi olmak istediğinizde kredi alamazsanız şaşırmayın.

Bu durum, emlak - gayrimenkul piyasasını ciddi biçimde etkileyecek. Yeni inşaat, yapı piyasasını canlandıracak. Kredi kuruluşlarının (banka, gayrimenkul yatırım ve finans kuruluşları) belirleyecekleri kredi koşulları binaların kalitesi, inşaat standartları, malzeme kullanımı vb. konularda da etkili olacak. Yap - satçılar, yeterli sermaye, teknik donanım, nitelikli personeli olmayan, kurumsal yapısı oluşmamış şirketler, müteahhitler yavaş yavaş piyasadan çekilecek.

Sistem hem planlı kentleşmeyi, yapılaşmayı, yerleşimi, hem de sağlıklı çağdaş, kaliteli konutları devreye sokacak.

 

Dünyada mekân, Ahirette iman!

Türk halkının konut, ev konusundaki yaklaşımı malûm. “Dünyada mekân (ev) ahirette iman” deyişi bunun somut örneği. “Başını sokacak bir yuva” arayışı nerede ise halkımızın bir ömür boyu hayalini süsler. Onun için de ev sahibi olmak, akşam kapısını kilitleyip gireceği, “aç da olsa dört duvarın dışında kimsenin bilmeyeceği” bir ev, insanlarımızın çoğu için hayati ve bir o kadar da elzem bir şeydir. Aynı zamanda ev sahibi olmak, yıllardır krizlerde geleceğe güvenini yitirmiş bu ülke insanlarının “gelecek güvencesi, yaşam sigortası ve en büyük yatırımı” olmuş.

şimdi İpotekli Konut satış sisteminin sunduğu imkanlarla “dar gelirli” ve ev sahibi olmayı hayal edemeyen çoğu kişi   “kira öder” gibi ev sahibi olabilecek. Bunun yanı sıra, kamunun da Toplu Konut İdaresi (TOKİ) vasıtasıyla sistemde “düzenleyici rol oynaması” yadsınamaz. Ucuz ve kaliteli konut üretiminin artması, Türkiye'nin yıllık 1 milyonu bulan yeni konut ihtiyacının, bu sistemle karşılanması ve inşaat - konut sektörüne yoğun kaynak akışı ekonomiyi de ciddi biçimde canlandıracak.

Yukarıda değindiğim gibi yaşlı, eski ama “pahalı” konutların fiyatı düşecek. İkinci el konut piyasasındaki astronomik rakamlar hayal olacak. Ücretli - dar gelirli düşük taksitlerle ev sahibi olma şansını yakalayacağı için “kiracılık” kâbus olmaktan çıkacak, büyük kentlerde ve ülke genelinde kiralarda ciddi düşüşler yaşanacak. Bu da enflasyon artışında önemli etkenlerin başında gelen “konut kira giderini ve enflasyona katkısını” aşağı çekecek.

Sağlıklı ve çağdaş, planlı - düzenli konut üretimi ve yerleşimin öne çıkması ile ekonominin dinamik ve lokomotif sektörü inşaat sektöründe bir patlama beklenebilir,  beklenmeli.

Finansman sıkıntısını konut kredileriyle aşacak olan sektör, büyümeye katkısını artıracağı gibi, istihdama da büyük katkı verecek.

Emek yoğun sektörlerin başında gelen inşaat sektörünün canlanması demek, milyonlarca kişiye yeni iş alanı açılması demek. Belki de inşaat sektörü usta, kalfa, eleman, tesisatçı, elektrikçi, sıkıntısı yaşayacak. Tıpkı Polonya'nın AB üyesi olması sonrası Polonyalı muslukçu ve tesisatçıların bir anda, Almanya ve Fransa'da ortalığı kaplaması gibi. Türkiye Romanya, Bulgaristan, Ortadoğu ülkelerinden inşaat işçisi, deneyimli - lisanslı eleman getirmek zorunda kalacak.

 

Bir inşaatta 13 bin kalem malzeme!

İpotekli Konut satışı ile inşaat sektörünün yatırım, üretim ve istihdamda canlılık dönemine girmesi, sektöre dayalı yan sanayii de aynı şekilde etkileyecek. Örneğin bir bina ya da konut inşaatında, üretiminde yaklaşık 13 bin kalem malzemenin kullanıldığı düşünüldüğünde yan sanayiinin de ciddi bir sıçrama yapması üretim ve istihdam artışına, yeni yatırımlarla kapasite artışına yönelmesi kaçınılmaz. Çimento, kireç, hazır beton, cam, ahşap (kapı, parke) sıhhi malzeme (fayansa, seramik vb.) tesisat malzemeleri (elektrik, su, ısı, kalorifer, kombi, şofben, kanalizasyon vb.) boya, kilit, kapı kolu, anahtar ve daha bir çok irili ufaklı inşaat yan sanayi üretimi ciddi biçimde artacak, canlanacak. Küçük işletmeler, esnaf, bu gelişmelerden olumlu etkilenecek.

Yeni alınan “kendi” evlerine mobilya, mutfak malzemesi, yer döşemesi halı, ev tekstili almak isteyecek yeni mal sahipleri diğer tüm sektörlerde de zincirleme canlanmayı, yatırım, üretim, istihdam artışını tetikleyecek.

şimdiden dünyanın önde gelen gayrimenkul yatırım bankaları birer birer Türkiye'ye geleceklerini ilan etmeye başladılar bile.

İpotekli Konut satışı düzenlemesiyle birlikte Türkiye ekonomisinde, ekonomimizde yeni ve pırıltılı bir dönem başlıyor.

Hazır olalım!

TESKOMB©2004