TESKOMB DERGİ

T E S K O M B   D E R G İ

MART
2007
 
    TESKOMB ANASAYFA   |   DERGİ ANASAYFA  |   İLETİŞİM   |    ARŞİV 
içindekiler
Editörden
Başyazı
** TOPLANTI "TESKOMB Esnafın Sanayici Olma Yolunu Açıyor"
** TOPLANTI " Akgül: Halkbankasında Pay talebimiz Olacak
** HABER "Esnaf Borçlarını Yeniden Yapılandırıyor"
** MAKALE " Zülfikar Doğan : Uzun Vadeli ve ipotekli konutla ekonomi canlanacak
** GENEL KURUL " BURSA Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifler Birliği"
** GENEL KURUL " İZMİR Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifler Birliği"
** MAKALE "Veli Özdemir : Köşk secimi ve Türkiye'nin yol haritası
** GENEL KURUL " KAYSERİ Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifler Birliği"
** GENEL KURUL " VAN Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifler Birliği"
** GENEL KURUL " AYDIN - MUĞLA Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifler Birliği"
** GENEL KURUL " TRAKYA ve MARMARA Esnaf ve SanatkarlarKredi Kefalet Kooperatifler Birliği"
** MAKALE " Cengiz Ergen : Cumhurbaşkanlarımız ve Cumhurbaşkanlığı Forsu
** GENEL KURUL " HATAY Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifler Birliği"
** GENEL KURUL " GAZİANTEP Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifler Birliği"
** GENEL KURUL " MALATYA Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifler Birliği"
** GENEL KURUL " MANİSA Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifler Birliği"
** GENEL KURUL " GÜNEY Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifler Birliği"
** GENEL KURUL " BALIKESİR Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifler Birliği"
** GENEL KURUL " ŞANLIURFA Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifler Birliği"
** GENEL KURUL " ADIYAMAN Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifler Birliği"
** GENEL KURUL " BOLU Esnaf ve SanatkarlarKredi Kefalet Kooperatifler Birliği"
** MAKALE " Adnan Akgünel : Önceleri *girelim* diyorduk
** MAKALE " Metin Özkan : Nostradamus şimdi yaşasaydı
** NOSTALJİ " Gülsemin Şahin : Gazilerimiz ve Değerlerimiz
** MAKALE " Salih Çetinkaya : Çanakkale Zaferi
** ESNAF HİKAYELERİ " Fehmi Çalmuk : Yılların Ahşap Oymacısıydı. Sakatlanınca...
** BASINDA TESKOMB
** MAKALE " Nuray Başar : Türkiye'de kadın olmak

MAKALECumhurbaşkanlarımız
ve Cumhurbaşkanlığı Forsu

 Cumhurbaşkanı Devletin başıdır.
Bu sıfatla Türkiye Cumhuriyeti’ni ve Türk Milleti’nin birliğini temsil eder;
Anayasanın uygulanmasını, Devlet organlarının düzenli ve uyumlu çalışmasını gözetir.
Cumhurbaşkanı, görevine başlarken Türkiye Büyük Millet Meclisi önünde andiçer.

Cumhurbaşkanının görev ve yetkileri

Cumhurbaşkanının görev ve yetkileri Anayasa'nın 104. maddesinde düzenlenmiştir. Kanunları yayımlamak, kanunları tekrar görüşmek üzere Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne geri göndermek, Anayasa değişikliklerine ilişkin kanunları gerekli gördüğü takdirde halkoyuna sunmak, kanunların, kanun hükmündeki kararnamelerin, Türkiye Büyük Millet Meclisi iç tüzüğünün tümünün veya belirli hükümlerinin Anayasa'ya şekil veya esas bakımından aykırı oldukları gerekçesi ile Anayasa Mahkemesinde iptal davası açmak, Başbakanı atamak ve istifasını kabul etmek, Başbakanın teklifi üzerine bakanları atamak ve görevine son vermek, yabancı devletlere Türk Devleti'nin temsilcilerini göndermek, Türkiye Cumhuriyeti'ne gönderilecek yabancı devlet temsilcilerini kabul etmek, milletlerarası antlaşmaları onaylamak ve yayımlamak, Türkiye Büyük Millet Meclisi adına Türk Silahlı Kuvvetlerinin Başkomutanlığını temsil etmek, Genel Kurmay Başkanını atamak, üniversite rektörlerini seçmek, Anayasa mahkemesi üyelerini, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısını ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcı vekilini, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu üyelerini seçmek görev ve yetkileri arasındadır.


Cumhurbaşkanlarımız

1. Cumhurbaşkanımız Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu, ölümsüz önder ve eşsiz kahraman Gazi Mustafa Kemal Atatürk : (29 Ekim 1923 / 10 Kasım 1938)

Dört kez Cumhurbaşkanı seçildi.

a) İlk olarak, 29 Ekim 1923 tarihinde, TBMM üye tam sayısı 287 iken seçime katılan 158 üyenin tamamının oyuyla Cumhurbaşkanı seçildi.

b) İkinci kez, 1 Kasım 1927 tarihinde TBMM'de üye tam sayısı 316 iken seçime katılan 288 üyenin tamamının oyunu alarak ikinci defa Cumhurbaşkanı seçildi.

c) Üçüncü kez, 4 Mayıs 1931 tarihinde TBMM üye tam sayısı 317 iken seçime katılan 289 üyenin tamamının oyuyla Cumhurbaşkanı seçildi

d) Dördüncü kez, ise 1 Mart 1935 tarihinde TBMM üye tam sayısı 399 iken seçime katılan 386 üyenin tamamının oyuyla Cumhurbaşkanı seçildi.

 

2. Cumhurbaşkanımız İsmet İnönü : (11 Kasım 1938 / 22 Mayıs 1950)

Dört kez Cumhurbaşkanı seçildi.

a) İlk olarak, 11 Kasım 1938 tarihinde TBMM üye tam sayısı 399 iken seçime katılan 348 üyenin tamamının oyuyla Cumhurbaşkanı seçildi.

b) İkinci kez, 3 Nisan 1939 tarihinde TBMM'de üye tam sayısı 429 iken “424+5 Hatay” seçime katılan 413 üyenin tamamının oyunu alarak, ikinci defa Cumhurbaşkanı seçildi.

c) Üçüncü kez, 8 Mart 1943 tarihinde TBMM üye tam sayısı 455 iken seçime katılan 435 üyenin tamamının oyuyla Cumhurbaşkanı seçildi.

d) Dördüncü kez ise 5 Ocak 1946 tarihinde TBMM üye tam sayısı 465 iken seçime katılan 451 üyenin 388'inin oyuyla Cumhurbaşkanı seçildi.

 

3. Cumhurbaşkanımız Celal Baya r: (22 Mayıs 1950 / 27 Mayıs 1960)

Üç kez Cumhurbaşkanı seçildi.

a) İlk olarak, 22 Mayıs 1950 tarihinde TBMM üye tam sayısı 487 iken seçime katılan 453 üyenin 387'sinin oyuyla Cumhurbaşkanı seçildi.

b) İkinci kez, 14 Mayıs 1954 tarihinde TBMM'de üye tam sayısı 541 iken seçime katılan 513 üyenin 486'sının oyuyla Cumhurbaşkanı seçildi.

c) Üçüncü kez, 1 Kasım 1957 tarihinde TBMM üye tam sayısı 610 iken seçime katılan 413 üyenin tamamının oyuyla Cumhurbaşkanı seçildi.

27 Mayıs 1960 askeri ihtilali sonucu Cumhurbaşkanlığı görevi sona erdi.

 

4. Cumhurbaşkanımız Cemal Gürsel : (26 Ekim 1961 / 28 Mart 1966)

26 Ekim 1961 tarihinde Millet Meclisi ve Cumhuriyet Senatosu'ndan oluşan TBMM üye tam sayısı “MM 450 + C.S. 188” 638 iken seçime katılan 607 üyenin 434'ünün oyuyla Cumhurbaşkanı seçildi.

Anayasa'da öngörülen yedi yıllık görev süresini tamamlayamadan, 9 şubat 1966 tarihinde komaya girdi. 26 Mart 1966 tarihinde Gülhane Askeri Tıp Akademisi müşterek sıhhi kurulu, Cumhurbaşkanlığı görevine devam edemeyeceğini belirten bir rapor hazırladı ve Başbakanlığa sundu. 28 Mart 1966 tarihinde toplanan TBMM kararıyla, Cumhurbaşkanlığı görevi sona erdi. Bu tarihte cumhurbaşkanlığı makamı boşalmış oldu.

 

5. Cumhurbaşkanımız Cevdet Sunay : (28 Mart 1966 / 28 Mart 1973)

28 Mart 1966 tarihinde Millet Meclisi ve Cumhuriyet Senatosu'ndan oluşan TBMM üye tam sayısı “MM 450 + C.S. 186” 636 iken seçime katılan 532 üyenin 461'inin oyuyla Cumhurbaşkanı seçildi. Anayasa'da öngörülen yedi yıllık görev süresini 28 Mart 1973 tarihinde tamamladı.

 

6. Cumhurbaşkanımız Fahri  S. Korutürk : (6 Nisan 1973 / 6 Nisan 1980)

6 Nisan 1973  tarihinde Millet Meclisi ve Cumhuriyet Senatosu'ndan oluşan TBMM üye tam sayısı “MM 450 + C.S. 185” 635 iken seçime katılan 557 üyenin 365'inin oyuyla 15. turda Cumhurbaşkanı seçildi. Anayasa'da öngörülen yedi yıllık görev süresini 6 Nisan 1980 tarihinde tamamladı.

 

7. Cumhurbaşkanımız Kenan Evren : (9 Kasım 1982 / 9 Kasım 1989)

1982 Anayasası'nın geçici 1. maddesine göre, Anayasanın halkoylaması sonucu, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası olarak kabul edildiğinin usulünce ilanı ile birlikte, halkoylaması tarihindeki Milli Güvenlik Konseyi Başkanı ve Devlet Başkanı, Cumhurbaşkanı sıfatını kazandı. 18 Eylül 1980 tarihinde Devlet Başkanı olarak içtiği and yürürlükte kaldı. Anayasanın 9 Kasım 1982 tarihinde yürürlüğe girdiği aynı günlü Resmi Gazetenin 17863 mükerrer sayısında yayımlandı. Anayasa'da öngörülen yedi yıllık görev süresini 9 Kasım 1989 tarihinde tamamladı.

 

8. Cumhurbaşkanımız Turgut Özal : (9 Kasım 1989 / 17 Nisan 1993 - vefat)

31 Ekim 1989 tarihinde TBMM üye tam sayısı 450 iken seçime katılan 285 üyenin 263'ünün oyuyla 3. turda Cumhurbaşkanı seçildi. 9 Kasım 1989 tarihinde TBMM'nin 29. birleşiminde andiçti. Cumhurbaşkanlığı görevine başladı. Anayasa’da öngörülen yedi yıllık görev süresini vefatı nedeniyle tamamlayamamıştır. 17 Nisan 1993 tarihinde vefatı nedeniyle Cumhurbaşkanlığı makamı boşaldı.

 

9. Cumhurbaşkanımız Süleyman Demirel : (16 Mayıs 1993 / 16 Mayıs 2000)

10 Mayıs 1993 tarihinde TBMM üye tam sayısı 450 iken seçime katılan 431 üyenin 244' ünün oyuyla 3. turda Cumhurbaşkanı seçildi. 16 Mayıs 1993 tarihinde TBMM' nin 103. birleşiminin 2. oturumunda andiçti. Cumhurbaşkanlığı görevine başladı. Anayasa'da öngörülen yedi yıllık görev süresini 16 Mayıs 2000 tarihinde tamamladı.

 

10. Cumhurbaşkanımız Ahmet Necdet Sezer : (16 Mayıs 2000 / .... )

5 Mayıs 2000 tarihinde TBMM üye tam sayısı 550 iken seçime katılan 533 üyenin 330'unun oyuyla 3. turda Cumhurbaşkanı seçildi. 16 Mayıs 2000 tarihinde TBMM'nin 94. birleşiminin 1. oturumunda andiçti. Cumhurbaşkanlığı görevine başladı. Anayasa'da öngörülen yedi yıllık görev süresi 16 Mayıs 2007 tarihinde tamamlanmış olacaktır.

CUMHURBAŞKANLIĞI FORSU ve YEMİN TÖRENİ

Cumhurbaşkanı, Anayasanın 103. maddesine göre, aşağıdaki şekilde andiçer.

Cumhurbaşkanı sıfatıyla, devletin varlığını, vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğünü, milletin kayıtsız ve şartsız egemenliğini koruyacağıma, Anayasaya, hukukun üstünlüğüne, demokrasiye, Atatürk İlke ve inkılaplarına  ve laik Cumhuriyet ilkesine bağlı kalacağıma, milletin huzur ve refahı, milli dayanışma ve adalet anlayışı içinde herkesin insan haklarından ve temel hürriyetlerinden yararlanması ülküsünden ayrılmayacağıma, Türkiye Cumhuriyetinin şan ve şerefini korumak, yüceltmek ve üzerime aldığım görevi tarafsızlıkla yerine getirmek için bütün gücümle çalışacağıma büyük Türk Milleti ve tarih huzurunda, namusum ve şerefim üzerine andiçerim.”
TESKOMB©2004